"Děkujeme, že jste zakoupili naše nejnovější vodoměry s bezdrátovým odečtem. Abyste je mohli používat, musíte si koupit Windows a Microsoft Office."

#czech

Sign in to participate in the conversation
Game Liberty Mastodon

Mainly gaming/nerd instance for people who value free speech. Everyone is welcome.