Follow

@mig
To je děsivé.
Limitování ceny způsobí nedostatky.
Radši bych byl na mizině než v ledu.

@LukeAlmighty @mig Protože má ČR přebytky elektřiny, nedostatek nehrozí. Jen vznikne politický tlak od těch, kteří na naší elektřině přes burzu dosud vydělávali, a to může přispět k pádu vlády 🧐

Sign in to participate in the conversation
Game Liberty Mastodon

Mainly gaming/nerd instance for people who value free speech. Everyone is welcome.