Follow

@vldysek @schmaker
Já vnímám protest, rabování a terorismus jako body na stejné škále, a proto jsou oba případy nepřijatelné ve funkční demokracii. Jde o destruktivní činnosti, která má za účel vzbudit strach.

(skoro) Každý protest přímo či nepřímo škodí mnoha lidem, kteří neudělali nic špatného. A proto považuji všechny protesty, obzvlášť ty zákoné, za nemorální.

Sign in to participate in the conversation
Game Liberty Mastodon

Mainly gaming/nerd instance for people who value free speech. Everyone is welcome.