@schmaker
Body 3,4 a 5 považuju za absolutně nemorální...

Užij si demonstraci :dance_cool_doge:

@Mac_CZ @schmaker
Vzhledem k tomu, že čtvrtý bod platí na pedofilii, tak mám silné námitky.

Ale samozřejmě, že souhlasím, že legální rámec sňatků je potřeba předělat od základu, protože s křesťanskou svatbou to už nemá nic společného, a slouží výhradně k rozdělování platů a majetků v situaci, kterou křesťanská svatba ani neumožňuje.

@LukeAlmighty
Čtvrtý bod je reakce na toto:
www.irozhlas.cz/zpravy-svet/ga…

Zároveň - pamatuji-li se správně - pride flag nezahrnuje pedofilii.

Sdělení tohoto bodu má být "na LGBT+ se nestřílí, neplive, nic vám do nich není a je divný, když máte pocit, že ano"
@Mac_CZ
Follow

@schmaker @Mac_CZ
Duhová vlajka zahrnuje celé spektrum, a stejně moto "nikdo nemá právo soudit cizí lásku"

Já vím, že můžeš škálu těchto vyjádření limitovat hned, jak se tě někdo zeptá, ale je potřeba být opravdu opatrný, když člověk pýše slogany a používá symboly.

To je, jako kdybych chodil se Svastikou, a tvrdil, že zrovna já jsem fanoušek budhismu. To stejně nezmění, že všichni kolem budou myslet, že jsem pro genocidu.

Stejně je to s duhovou vlajkou. Kdokoliv ji nosí, automaticky riskuje, že ho ostatní budou mít za pedofila.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Game Liberty Mastodon

Mainly gaming/nerd instance for people who value free speech. Everyone is welcome.