@schmaker
Body 3,4 a 5 považuju za absolutně nemorální...

Užij si demonstraci :dance_cool_doge:

@Mac_CZ @schmaker
Vzhledem k tomu, že čtvrtý bod platí na pedofilii, tak mám silné námitky.

Ale samozřejmě, že souhlasím, že legální rámec sňatků je potřeba předělat od základu, protože s křesťanskou svatbou to už nemá nic společného, a slouží výhradně k rozdělování platů a majetků v situaci, kterou křesťanská svatba ani neumožňuje.

@LukeAlmighty
Čtvrtý bod je reakce na toto:
www.irozhlas.cz/zpravy-svet/ga…

Zároveň - pamatuji-li se správně - pride flag nezahrnuje pedofilii.

Sdělení tohoto bodu má být "na LGBT+ se nestřílí, neplive, nic vám do nich není a je divný, když máte pocit, že ano"
@Mac_CZ
Follow

@schmaker @Mac_CZ
A samozřejmě, jelikož jsme na internetu, a pravidla slušné společnosti jsou natolik pokřivená, že je to potřeba říct:
Ano, vraždit je špatné.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Game Liberty Mastodon

Mainly gaming/nerd instance for people who value free speech. Everyone is welcome.